ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ МЕТОДИЧНОЇ РАДИ

/Files/images/novini/засідання 29.10.2015.jpg/Files/images/novini/засідання 31.08.2015 (2).jpg

Основні завдання методичної ради школи:

 • реалізує задачі методичної роботи;
 • направляє та контролює роботу методичних об’єднань, творчої групи, школи молодого вчителя;
 • корегує роботу щодо підвищення професійної майстерності педагогів школи;
 • визначає проблематику та розроблює програму науково – теоретичних та методичних заходів, семінарів;
 • займається розробкою основної методичної проблеми.

/Files/images/novini/засідання 31.08.2015.jpg

У 2017/2018 навчальному році робота методичної ради школи спрямована на реалізацію наступних завдань:

 • безперервність освіти педагогічних працівників;
 • постійний пошук передового педагогічного досвіду та його впровадження;
 • сформованість установки вчителів на реалізацію провідного дидактичного принципу – доступності навчального матеріалу;
 • осмислення, аналіз і перебудова власного досвіду, порівняння своєї діяльності з досвідом інших учителів і досягнень педагогічної науки;
 • обґрунтування вибору навчального матеріалу та методичних форм і прийомів;
 • ступінь засвоєння вчителями значущості проблеми, над якою працює він особисто, методичне об’єднання, творча група, свого місця в її вирішенні;
 • координація діяльності методичних об’єднань та інших структурних підрозділів;
 • розробка основних напрямків методичної роботи;
 • формування цілей та завдань методичної служби;
 • забезпечення методичного супроводження навчальних програм, розробка авторських програм та дидактичного матеріалу;
 • організація інноваційної діяльності, яка направлена на опанування новітніх педагогічних технологій, розробки авторських програм;
 • організація консультування педагогічних працівників з питань удосконалення педагогічної майстерності, методики проведення різних видів занять;
 • організація роботи щодо вивчення та узагальнення педагогічного досвіду;
 • пожвавлення науково-дослідницької роботи педагогічних працівників;
 • участь в атестації педагогічних працівників;
 • професійне становлення молодих вчителів;
 • співробітництво з іншими навчально-виховними закладами, науковцями міста та області;
 • впровадження комп’ютерних технологій в навчально-виховний процес.

Основні напрями діяльності методичної ради:

 • аналіз рівня навчальних досягнень учнів з базових дисциплін;
 • експертиза навчально-методичних посібників та дидактичних матеріалів з навчальних дисциплін;
 • організація роботи з опанування освітніми технологіями;
 • обговорення методики проведення окремих видів навчальних занять та зміст дидактичних матеріалів до них;
 • організація науково-дослідницької роботи учнів;
 • використання інформаційних технологій;
 • удосконалення навчально-матеріальної бази навчального закладу;
 • вивчення досвіду роботи методичних об’єднань;
 • розробка положень про проведення шкільних конкурсів, олімпіад, турнірів, фестивалів;
 • випуск методичного вісника.

Кiлькiсть переглядiв: 210