ТВОРЧА ГРУПА "РОСТОК"

ПЛАН РОБОТИ ТВОРЧОЇ ГРУПИ З ОБМІНУ ДОСВІДОМ РОБОТИ ЗА ІННОВАЦІЙНОЮ КОМПЛЕКСНОЮ ПРОГРАМОЮ «РОСТОК» 23.11.2017

Презентація діяльнісний метод

/Files/images/2017/213.jpg

Час Зміст роботи Відповідальний

Організаційний модуль

13.00 – 13.10 Реєстрація учасників засідання педагогічного ательє. Сидоренко О.О., заступник директора з НВР
13.10 – 13.20 Відкриття засідання. Постановка мети та завдань. Грицун Н.О., методист МЦ
13.20 – 13.30 Вступне слово директора школи. Заковоротня В.А.

Теоретичний модуль

13.30 – 13.50 Презентація педагогічного досвіду «Діяльнісний метод навчання математики з програмою «Росток» (теоретична і методична частина) Грабарєва К.В., вчитель вищої кваліфікаційної категорії, «старший учитель», керівник МО
13.50 – 14.00 Тренінг «Дидактична система діяльнісного методу» Бровченко І.В., спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, «старший учитель»

Практичний модуль

14.00 – 14.20 Майстер-клас. Фрагмент уроку за темою «Знаходження частини числа» Бровченко І.В., спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, «старший учитель»
14.20 – 14.50 Демонстрація відео-фрагментів уроків з використанням різних видів діяльності з подальшим обговоренням Перерва Н.В., Тимошенко Л.М., Степанова С.М., вчителі початкових класів
Рефлексійний модуль
14.50 – 15.00 Вихідне тестування учасників педагогічного ательє. Сидоренко О.О., заступник директора з НВР
15.00 – 15.15 Виступи учасників засідання: запитання, відповіді, пропозиції. Підведення підсумків роботи. Грицун Н.О., методист МЦ

/Files/images/2017/IZO1.jpg /Files/images/2017/IZO2.jpg /Files/images/2017/IZO3.jpg /Files/images/2017/IZO4.jpg /Files/images/2017/IZO5.jpg /Files/images/2017/IZO6.jpg /Files/images/2017/IZO7.jpg /Files/images/2017/IZO8.jpg /Files/images/2017/IZO9.jpg /Files/images/2017/Изображение 055.jpg /Files/images/2017/Изображение 052.jpg


ТВОРЧА ГРУПА "ПОШУК"

/Files/images/tvorcha/Изображение 003.jpg/Files/images/tvorcha/Изображение 012.jpg

Головним завданням творчої групи є розробка рекомендацій на основі вивчення досягнень науки і пробне впровадження їх у практику, пошук шляхів застосування результатів наукових досліджень, створення передового творчого досвіду.

Впровадження програми всебічного розвитку дитини “Крок за кроком” в системі особистісно орієнтованої моделі початкової освіти дітей 6-7 та 8-10 років:
 • Пошук та використання підходів викладання предметів школи І ступеня, орієнтованих на дитину, основаних на індивідуалізацію навчання.
 • Співпраця з батьками як першими вчителями та партнерами.
 • Впровадження інтегрованого підходу щодо розвитку пізнавальних здібностей учнів при вивченні предметів школи І ступеня.
 • Організація “Портфоліо” класу.
 • Створення психолого-педагогічних умов навчальної діяльності для підвищення пізнавального інтересу учнів до знань.
 • Розвиток обдарувань дітей молодшого шкільного віку.
Впровадження інформаційно-ціннісного підходу до навчання читання за технологією О.М. Кушніра учнів початкової школи:
 • Виховання читача і більш широко – виховання автономної особистості, яка самостійно навчається.
 • Створення психоінтелектуальної бази для широкого використання у подальшому навчанні глибинних процесів уяви, інтуїції, інсайта та ін.
 • Розвиток перш за все ейдетичного читання – здібності бачити і уявляти простір і події твору, який читають одночасно з читанням.
 • Досягнення максимальної різниці між темпом читання вголос і мовчки. Відрив читання від артикуляції.
 • Відмова від проміжних – учбових і підготовчих – моделей читання. Первинне формування розвиненого читання як процесу розуміння тексту через впізнання відомих слів як цілісних образів.
Впровадження програми розвитку здібних та обдарованих учнів:
 • Створення банку даних обдарованих учнів та організація психолого-педагогічного забезпечення для роботи з різними групами дітей.
 • Організація роботи психолого-педагогічного семінару по роботі з обдарованими дітьми.
 • Забезпечення участі обдарованих дітей в олімпіадах, конкурсах, турнірах різного напрямку.
 • Організація роботи методичного кабінету з проблеми роботи з обдарованими дітьми.
 • Організація та зміст виховної роботи в аспекті реалізації програми.
 • Створення банку завдань підвищеної складності в навчальних кабінетах.
Впровадження особистісно орієнтованих технологій навчання в педагогічний процес (навчання і виховання):
 • Розвиток в учнів умінь використовувати набуті знання для розв’язання соціальних проблем і перетворювання їх у різні форми.
 • Розвиток умінь учнів самостійно визначати критерії і оцінювати певні явища, власну діяльність відповідно до критеріїв.
 • Розвиток умінь в учнів самостійно визначати зміст знань і їх об’єм для індивідуального опрацювання.
 • Розвиток в учнів умінь самостійно поповнювати знання з різних джерел.
 • Розвиток в учнів умінь проводити самоаналіз і визначати завдання подальшої навчальної діяльності.
 • Виявлення в учнів індивідуальних схильностей.

Кiлькiсть переглядiв: 328